Veiliger fietsen op rotonde Meiboomlaan

13 april 2018

Maandag 16 april voert het Agentschap voor Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit op de rotonde Meiboomlaan. Dankzij het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen en paaltjes zal de veiligheid voor de fietser hier verhogen. 

AWV en Stad Roeselare stellen veiligheid van fietser voorop!

Op de rotonde Meiboomlaan zijn er vaak conflictsituaties met fietsers en voertuigen die de rotonde willen verlaten. Om deze situatie te veranderen en dus de veiligheid van de fietsers te verhogen, voert AWV deze week enkele aanpassingen uit. 

De paaltjes en de markeringen zullen het profiel van de rotonde versmallen en wordt de afstand tussen voertuigen en fietsers verhoogd. Dankzij deze ingrepen wordt ook de indraaisnelheid van voertuigen die de rotonde willen afrijden, verlaagd. Deze aanpassingen zullen alvast de veiligheid van de fietsers vergroten.

Deze aanpassingen op korte termijn zijn in afwachting van een totale infrastructurele herinrichting van de rotonde. De werken vinden plaats op maandag 16 april, mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Lees meer artikels over: