Veiliger Roeselare met zone 30 in stadscentrum

29 augustus 2023

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt een ruim stadsgedeelte van Roeselare zone 30. Een trager verkeer is een logische keuze voor minder ongevallen met verkeersslachtoffers, leefbare straten en vlotter verkeer.

Maximum 30 km/uur binnen de Kleine ring.

Afgelopen maanden maakte stad Roeselare zich op voor de start van zone 30 in het stadscentrum. Op verschillende plaatsen werd een wegversmalling aangelegd, borden en banners kondigden de aankomende verandering aan en overal werden nieuwe verkeersborden, nog afgedekt, geplaatst. Op 1 september gaat zone 30 dan effectief in voege. Concreet betekent het dat de maximumsnelheid binnen de Kleine ring steeds 30 km/uur bedraagt.

De nieuwe regeling gaat in op 1 september van zodra de nieuwe verkeersborden onthuld worden. Er volgen nog markeringen op de grond om de zone 30 te accentueren. Voor het aanbrengen van markeringen zijn de weersomstandigheden een belangrijke factor

Afremmen voor meer veiligheid

Met het invoeren van zone 30 zet de Stad stappen naar meer veiligheid. Trager verkeer leidt tot minder ongevallen met verkeersslachtoffers, leefbare straten en zelfs vlotter verkeer. We geven zo ook meer ruimte aan de voetgangers en fietsers om zich op een veilige manier te verplaatsen.

Voordelen op vlak van veiligheid en leefbaarheid: 

  • Het aantal verkeersslachtoffers is veel minder. Bij een aanrijding aan 50 km/u. loopt een voetganger drie keer meer risico op zware verwondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 30 km/u.  
  • Internationaal wordt 30 km/u. als standaardlimiet aanbevolen op plekken waar kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerd verkeer gemengd worden.   
  • Trager rijden en dus minder bruusk gas geven of remmen, leidt tot minder vervuiling en minder geluidsoverlast. Goed voor de leefkwaliteit!  
  • Meestal gaat het verkeer zelfs vlotter en verlies je eigenlijk geen tijd door trager te rijden in de stad.   
  • Een zone 30 kan sluipverkeer ontmoedigen en stimuleert fietsen en wandelen.  
  • Vaak is er te weinig plaats om in één straat zowel aparte fietspaden, parking als voetpaden te voorzien. Met zone 30 geven we fietsers voldoende ruimte en comfort tussen de wagens. 

 

Ontdek hier zone 30 in het stadscentrum van Roeselare  

  • verkeersbord zone 30
Toon vergrote weergave in een popup (verkeersbord zone 30)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?