Verbod tot het maken van open vuur en kampvuur

23 juli 2019

Omwille van de grote hitte en extreme droogte is het noodzakelijk een verbod voor het maken van kampvuur op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in te stellen. 

Hiernaast is er een rook- en vuurverbod en is het ook verboden om vuurschalen en -korven te gebruiken in de natuurgebieden, de provinciale domeinen en de bossen in West-Vlaanderen.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht.

  • extreme droogte
extreme droogte