Vergunningsaanvraag winkelcomplex Diksmuidsesteenweg - stand van zaken

7 april 2020

Ontwikkelaar Beco Retail Invest diende een omgevingsvergunningsaanvraag in om langs de Diksmuidsesteenweg een nieuw winkelcomplex op te trekken waar onder meer de winkel Jumbo gevestigd zou worden. Op maandag 6 april 2020 besloot het College van Burgemeester en Schepenen echter om deze omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren.

Het nieuw winkelgebouw zou in eerste instantie ruim 3500 m² omvatten alsook een parking met 200 parkeerplaatsen. Onder meer de winkel Jumbo wou zich hier vestigen.

Ten noorden van de voorgestelde locatie bevindt zich site Schiervelde. Schiervelde kenmerkt zich door de verschillende sport- en evenementfaciliteiten, waaronder Expo Roeselare, Sportoase en het voetbalstadion. Ten zuiden van de locatie bevindt zich de site van de REO veiling.

De omgevingsvergunningsaanvraag staat echter haaks op de ruimtelijke visie van het stadsbestuur om een kernversterkend beleid te voeren. Op basis van het vooropgestelde locatiebeleid werd de aanvraag dan ook negatief beoordeeld. De Stad wil dat commerciële activiteiten zoveel mogelijk in het kernwinkelgebied gesitueerd zijn of in de nabije omgeving ervan geïntegreerd worden. Alleen zo kan het kernwinkelgebied op een vlotte manier bereikt worden. Verder werd de aanvraag geweigerd omdat het aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten met zich zou meebrengen voor de omgeving.

Tot slot werden in de aanvraag bepaalde milieu-effecten niet correct in kaart gebracht, waardoor de impact op de omgeving niet correct kon ingeschat worden. Ook de aanleg van de parking beantwoordde niet aan de visie van het Roeselaarse Groenplan.

  • luchtfoto diksmuidsesteenweg
luchtfoto diksmuidsesteenweg
x
Kan ik je helpen?