Verkeersparcours op wielerpiste Odiel Defraeye

15 juni 2017

De preventiedienst van politiezone RIHO zet zich in voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en zet voor 100% in op verkeerseducatie. Eén van onze basistaken is instaan voor verkeerseducatieve opdrachten in alle basisscholen van de zone. Het luik verkeerspreventie bestaat uit twee vaste medewerkers en vier medewerkers verkeersveiligheid. Per leerjaar hebben wij een uitgewerkt aanbod. Van eerste tot vierde leerjaar werken wij naar het voetgangersexamen toe. Van het derde tot het zesde leerjaar naar het fietsexamen.  Voor de winter hebben wij onze preventieve fietscontroles en educatieve verkeerswandelingen. In de winterperiode hebben we het aanbod met de lessen in de klas en in het voorjaar onze vaste buitenactiviteiten.

Onze politiezone kocht 35 fietsen aan. De scholen uit onze politiezone kunnen nu naar de wielerpiste komen zonder dat ze zich hoeven te verplaatsen met de fiets. Wij focussen ons op het derde kleuter en het derde leerjaar.

Het verkeersparcours op de wielerpiste werd opgenomen in ons educatief aanbod. Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen scholen het verkeersparcours vrij boeken tussen 27/4/2018 en 29/6/2018. En dit op maandag, dinsdag en donderdag, van 9 tot 11 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u. Wij zorgen samen met onze medewerkers verkeersveiligheid voor de nodige begeleiding op het parcours zelf.

Voor het derde leerjaar ligt de focus op de kennis van de verkeersborden en werken we ook rond fietsvaardigheid (bijv. hand uitsteken wanneer we rechts indraaien…). Het is belangrijk dat zij het fietsen kunnen oefenen in een beschermde omgeving. Wij stellen vast dat kinderen vaak te laat beginnen met het oefenen van hun fietsvaardigheid. Ook de kennis van de verkeersborden is zeer belangrijk. We stellen heel vaak vast dat dit onvoldoende is. Op het binnenplein van de wielerpiste is een volledig geschilderd verkeersparcours met echte straten, een kruispunt met verkeerslichten, een rotonde, een kruispunt waar de regel voorrang aan rechts geldt, ...  De leerlingen oefenen dus niet alleen hun fietsvaardigheid, maar ook hun kennis van de verkeersborden in de praktijk.

Het kunnen fietsen in een beschermde omgeving is eigenlijk iets wat kinderen reeds in de derde kleuterklas zouden moeten onder de knie hebben. Vandaar hebben wij ook een aantal kinderfietsen met afneembare steunwieltjes ter beschikking voor de derde kleuterklassers. Zo kunnen ook zij oefenen in een beschermde omgeving. Op het binnenplein van de wielerpiste oefenen we een aantal basisvaardigheden zoals stoppen aan de rode verkeerslichten, op de juiste manier rond een rotonde fietsen, enz…