Verkiezing leden van het bijzonder comité sociale dienst - lijstenverbinding

14 december 2018

Aansluitend op de installatievergadering worden de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) verkozen door de OCMW-raad.
Dit comité bestaat uit acht leden, zonder rekening te houden met de voorzitter. De verdeling gebeurt over de verschillende lijsten die aan de verkiezingen deelgenomen hebben.

Het decreet voorziet de mogelijkheid dat meerdere lijsten zich met elkaar kunnen verbinden voor het bepalen van het aantal zetels.

Deze lijstenverbinding moest ten laaste op 13 december 2018 bezorgd worden aan de algemeen directeur en op 14 december 2018 bekendgemaakt worden op de website van de Stad.