Verplicht mondmasker op zak

29 juli 2020

Op maandag 27 juli jl. formuleerde de Nationale Veiligheidsraad een reeks aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op basis van de evolutie van de epidemiologische situatie is een tweeledige strategie uitgewerkt, die een nationaal en lokaal besluitvormingssysteem vereist.

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert.

De burgemeesters van de Midwest-gemeenten hebben zeer regelmatig overleg in het kader van corona-aanpak om de situatie binnen de regio op de voet te volgen. Vandaag hebben ze samen een besluit genomen.

Midwestgemeenten werken nauw samen

Samen met de andere burgemeesters hebben we een besluit genomen om een aantal preventieve maatregelen te nemen. Dit zorgt voor duidelijkheid binnen een ruime regio in West-Vlaanderen en zorgt ervoor dat er een goede informatie-uitwisseling is tussen de lokale besturen onderling. Oltegoare tegen corona, ook binnen Midwest dus.

Elke burgemeester neemt in een burgemeestersbesluit minstens volgende maatregelen op:

1. Verplicht mondmasker op zak

Er geldt een algemene verplichting dat iedereen binnen de gemeenten steeds een mondmasker op zak moet hebben wanneer hij/zich op het openbaar domein begeeft. Bij eventuele controle moet je kunnen aantonen dat je een mondmasker op zak hebt.

Ook al bevindt je je op dat moment op een rustige plek, soms kan het gebeuren – ook onverwachts – dat je in een drukkere omgeving terecht komt waar het dragen van een mondmasker verplicht of sterk aanbevolen is.

Deze verplichting geldt niet voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze omwille van medische redenen geen mondmasker kunnen dragen.

2. Verplicht dragen van een mondmasker

Binnen alle gemeenten geldt er een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op volgende plaatsen:

  • op alle specifieke publieke en private parkings van winkel- en tuincentra, sportcentra, supermarkten, ziekenhuizen, woonzorgcentra, zwembaden, op de parking van provinciale domeinen en in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen
  • in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en recyclageparken.
     

Conform het Ministerieel Besluit van 28 mei kan elke burgemeester nog steeds volgens de noodzaken in zijn of haar gemeente aanvullend en zelfstandig besluiten tot het invoeren van een mondmaskerplicht in bepaalde drukke zones (bijvoorbeeld zoals stad Roeselare heeft bepaald in het gebied binnen de kleine ring).

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht voor:

  • Personen die met een medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
  • Inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
  • Beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken)
  • Beoefenaars van een sportactiviteit.

3. Sportactiviteiten

Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.

4. Evenementen

Voor alle evenementen geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020). Het dragen van mond- en neusbescherming is verplicht op alle evenementen behoudens tijdens het nuttigen van eten en drinken.

Alle evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.  Occasionele (rommel-,…) markten of verkopen zijn verboden.

Roeselaarse zomer zonder Bubbelbatjes en Roeselare Kermis

De Crisiscel en de Taskforce van de stad Roeselare screenen zoals eerder aangekondigd dagelijks alle evenementen die worden aangevraagd.

Grote evenementen kunnen niet doorgaan

Zoals vorige week al beslist, gaan de Bubbelbatjes van komend weekend niet door als evenement of braderie. Winkels zijn wel open en voorzien hun jaarlijkse solden voor de klanten, maar volgens de federale maatregelen: winkelen dient opnieuw alléén te gebeuren en voor maximum 30 minuten (tenzij op afspraak).

Net zoals dat in de andere weekends al het geval is sinds de heropening van de winkels, zal er vanuit de gemeenschapswachten en politiediensten toezicht zijn over het respecteren van de eenrichtingslooplijnen, het verplicht dragen van een mondmasker en het afstand houden. Alles is voorbereid  om gerichte crowd control-maatregelen in te schakelen, zoals een tijdelijke afsluiting van zones.

Eerder werd al beslist dat de kermissen in Rumbeke en Beveren dit jaar niet georganiseerd kunnen worden. Dit geldt nu ook voor Roeselare Kermis eind augustus.

Ook de buurt- en straatfeesten kunnen niet doorgaan in augustus. Waar mogelijk blijven speelstraten wel mogelijk, om toch het aanbod voor kinderen om buiten te spelen zo groot mogelijk te houden.

Voor de kleinere evenementen die worden aangevraagd, is er een screening naar haalbaarheid. De organisatoren worden door de stad ingelicht of hun evenement al dan niet kan doorgaan en welke voorwaarden er moeten gerespecteerd worden.

FAQ over mondmaskers

Op www.roeselare.be/corona kan je aan de hand van een digitale kaart inzoomen op het gebied binnen de kleine ring, waar de mondmaskerplicht geldt. Op die manier is duidelijk te zien over welke straten het precies gaat.

Daarnaast is er ook een FAQ beschikbaar op de website, die de voornaamste vragen rond het dragen van het mondmasker bevat. Alle inwoners #VANRSL krijgen vandaag en morgen ook een bewonersbrief in de bus.

 

Heb je vragen over corona? Je kan nog steeds terecht op het gratis nummer 1788. Alle hulp- en zorgvragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld. Het callcenter is bereikbaar op weekdagen van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u., ook op zaterdag van 8.30 u. tot 12 u.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?