Vervoer op maat Stad Roeselare - Vervoercheques

10 december 2019

Vorig jaar startte Stad Roeselare met een proefproject Vervoer op maat.

Via dit project verleent de stad een financiële tussenkomst aan jongeren en aan personen met een beperkt inkomen in hun individueel vervoer in de vorm van vervoercheques. Met de vervoercheques kan een gebruiker een taxirit met een taxibedrijf met vergunning van de stad Roeselare of een rit met De LINK (collectief huis-aan-huis vervoer op afroep) betalen.

Verderzetting project

Op 31 december 2019 loopt het proefproject 'Vervoer op maat stad Roeselare' af. Voor de periode vanaf 1 juni 2018 t.e.m. 5 november 2019 werden in totaal 828 pakketten vervoercheques verkocht. In afwachting van de concrete uitrol van het 'Vervoer op maat', zoals voorzien binnen het decreet basisbereikbaarheid, wordt het project van de vervoercheques verdergezet in functie van de twee doelgroepen, nl. de doelgroep jongeren en de doelgroep personen met een beperkt inkomen. Stad Roeselare wil dat iedereen zich zelfstandig kan verplaatsen. Heb je geen eigen wagen en kan je geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunnen vervoercheques je helpen om gemakkelijk op jouw bestemming te geraken.

In het budget wordt voor de periode van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025  jaarlijks 15 000 euro voorzien in functie van de terugbetaling van de vervoercheques.

Doelgroepen jongeren en personen met een beperkt inkomen

De financiële tussenkomst voor de doelgroep jongeren kadert binnen het aspect verkeersveiligheid. Jongeren kunnen de vervoercheques gebruiken in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag), vakantieperiodes en op feestdagen (bv. oudejaarsavond) na 19 u. en voor 7 u.

Door jongeren kennis te laten maken met het gebruik van een taxi of het LINK-minibusje kunnen ze op een veilige manier uitgaan. De stad probeert om zo de jongeren bewust te laten nadenken om zich op een veilige, verantwoorde manier te verplaatsen. De vervoercheques zijn een veilige aanvulling op de alternatieven om te voet of met de fiets uit te gaan en vormen een mooie aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Roeselaarse jongeren vanaf 16 tot en met 25 jaar kunnen per kalenderjaar één pakketje vervoercheques aankopen (tot uitputting voorraad volgens budget). Er zal een communicatiecampagne uitgewerkt worden om nog meer jongeren te bereiken.

Met de tussenkomst voor de doelgroep personen met een beperkt inkomen wil de stad de vervoersarmoede en het isolement van deze personen aanpakken. Met de vervoercheque wordt hen vervoer op maat aangeboden, wat positief is voor hun bereikbaarheid.

Om gebruik te kunnen maken van de vervoercheques moeten personen ingeschreven zijn in Roeselare, minstens 18 jaar zijn, houder zijn van een vrijetijdspas en niet beschikken over een eigen wagen of in staat zijn om er zelf mee te rijden. Men mag ook geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Een wijziging ten opzichte van het proefproject is dat er per gebruiker een maximum aantal van 30 pakketten zal worden toegepast (tot uitputting voorraad volgens budget).

Praktisch

De vervoercheques Jongeren en de vervoercheques Vrijetijdspas kunnen aangekocht worden in het Vrijetijdspunt van de stad. De cheques worden verkocht in pakketten van 6 genummerde cheques op naam. Elke cheque heeft een waarde van 5 euro. D.w.z. dat elk pakket cheques een te besteden waarde heeft van 30 euro. De vervoercheques zijn geldig vanaf de datum van uitgifte tot en met 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Men mag meerdere vervoercheques gebruiken voor het betalen van één rit. Is het bedrag van de rit hoger dan de waarde van de cheques die aan de taxichauffeur of chauffeur van de LINK-minibus worden overhandigd, dan past de passagier het resterende bedrag bij. Er wordt geen geld teruggegeven op een vervoercheque.

  • vervoercheques
vervoercheques
x
Kan ik je helpen?