Vogelgriep en ophokplicht

16 november 2021

Op 11 november 2021 werd een geval van hoog pathogene vogelgriep (type H5N1) vastgesteld bij een wilde gans in de provincie Antwerpen. Het was de eerste keer sinds maart 2021 dat er nog een geval bij wilde vogels werd vastgesteld. Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert.

Op aanraden van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), zijn daarom sinds maandag 15 november volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) moeten worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.
     

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee van bedrijven en hobbypluimvee bij hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus deze dieren te beschermen.

Bij professionele of particuliere pluimveehouders werden er nog geen gevallen vastgesteld.

Wees alert voor dode vogels

Raak de vogel niet aan, maar meld het aan de stadsdiensten via 1788. Zij komen de dode vogel ophalen.

Raadpleeg de website van het FAVV voor verdere informatie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?