Voorlopige vaststelling mobiliteitsplan

Op maandag 21 november werd het mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. De vaststelling is een eerste stap in de goedkeuringsprocedure. In een volgende fase verschijnt het mobiliteitsplan nog voor de regionale mobiliteitscommissie en de Vlaamse kwaliteitsadviseur. Pas daarna kan het plan definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad. 

HET PLAN

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat de langetermijnvisie op duurzame mobiliteitsontwikkeling aangeeft. Het plan moet het kader vormen waarbinnen concrete acties genomen kunnen worden. Het mobiliteitsplan spitst zich onder meer toe op volgende thema's: 

  • fietsen
  • parkeren
  • verkeersveiligheid
  • publieke ruimte
  • verkeerscirculatie
  • openbaar vervoer

 

Via deze link kan je het volledige mobiliteitsplan nalezen.