Voorschriften foto identiteitskaart wijzigen

Wie een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, moet rekening houden met nieuwe, strengere voorschriften voor de pasfoto.

Vanaf 16 januari 2017 gelden nieuwe voorschriften voor de foto’s van een identiteitskaart.  De criteria worden strenger zodat die nu gelijk zijn aan die voor internationale paspoorten.  Een goede pasfoto is van groot belang om douanecontroles vlot te laten verlopen.

De foto moet recent zijn en de achtergrond licht, effen en zonder schaduw. Je grootste glimlach tevoorschijn toveren is niet nodig; een neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond wordt aangeraden. Ook moet het gezicht volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires behalve om medische of godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.

Het is belangrijk om een goede pasfoto aan te bieden als je naar het stadhuis gaat voor een nieuwe identiteitskaart. Een foute foto kan geweigerd worden. Bij de rubriek identiteitsdocumenten van www.ibz.rrn.fgov.be vind je de voorwaarden terug.