Vooruit met Roeselare

25 Februari 2019

Op 24 oktober stelde het vernieuwde stadsbestuur haar bestuursakkoord voor, vertrekkende van acht realistische krachtlijnen voor het Roeselare van de toekomst. Sinds 24 oktober wordt hard gewerkt om dit akkoord te vertalen in een 600-tal concrete maatregelen, die getoetst worden naar de financiële haalbaarheid binnen de meerjarenplanning 2020-2025. Het gedetailleerde bestuursakkoord zal aan de Roeselarenaar worden voorgesteld op woensdagavond 3 april in De Spil.

Uitgebreide consultatieronde 

Sinds de lancering van de krachtlijnen van het bestuursakkoord in oktober worden diverse actoren (verenigingen, organisaties,…) bevraagd naar hun ideeën en input. Tot 3 april staan nog meer dan 40 van die ontmoetingen gepland. Om de Roeselarenaar hierbij te betrekken wordt de facebookpagina ‘Vooruit Met Roeselare’ gelanceerd. “Wij willen de Roeselarenaar enerzijds aantonen dat het bestuursakkoord er is gekomen door veel gesprekken met experts en betrokken personen, maar anderzijds willen wij hen ook uitnodigen om met ons in debat te gaan”, verduidelijkt burgemeester Kris Declercq.

De Facebookpagina en website www.vooruitmetroeselare.be geeft de Roeselarenaar de kans om – voortwerkend op de acht krijtlijnen die bij alle inwoners in de bus vielen – zijn input te geven en de consultatierondes online mee te volgen.  

Uniek in Vlaanderen 

Met de campagne ‘Vooruit Met Roeselare’ zet het stadsbestuur maximaal in op participatie en betrokkenheid. Het bestuursakkoord zal op 3 april het resultaat zijn van een gedragen campagne waarbij er actief naar de burger werd geluisterd. Stad Roeselare wil actief luisteren en een volledig uitgewerkt bestuursakkoord voorstellen waarbij de toekomstplannen voor de komende 6 jaar uitgetekend zijn.

Voorstelling op 3 april 

Elke Roeselarenaar is welkom op de voorstelling van het bestuursakkoord op woensdagavond 3 april om 20 u. in De Spil. Het wordt een avond waar het plan voor onze toekomst wordt voorgesteld in aanwezigheid van alle stakeholders.

Inschrijvingen verlopen via www.vooruitmetroeselare.be.

  

Facebook.com/vooruitmetroeselare