Vraag nu subsidie voor je muziekevenement in 2018 aan

Organisatoren van een muziekevenement in Roeselare kunnen via het stedelijk reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen financiële en technische ondersteuning krijgen. Voor de muziekevenementen die dit jaar plaatsvinden moet het aanvraagformulier voor 1 maart 2018 ingediend worden.

Om erkend te worden moet het muziekevenement dit jaar in Roeselare plaatsvinden en moet je als organisator minimum drie aaneensluitende muzikale optredens organiseren gedurende dit evenement

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het aantal weerhouden aanvragen en van de criteria waaraan de aanvrager voldoet.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier is te vinden op www.roeselare.be.

Meer info in het Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17 of via vrijetijd [at] roeselare.be.