Vrijwilligers gezocht voor vernieuwd fietsexamen voor leerlingen 6de leerjaar

3 mei 2018

Politiezone RIHO heeft een nieuw concept ontwikkeld voor een uniform fietsexamen voor leerlingen van het zesde leerjaar. Alle routes worden bewegwijzerd met permanente borden. Ook de scholen krijgen een grotere verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar vrijwilligers die zich willen engageren. In Roeselare zijn er twee verschillende vertrekpunten: Expo Roeselare en RISTA Rumbeke.

 Uniform fietsexamen

Dankzij het nieuwe concept van het fietsexamen zullen alle leerlingen van de scholen op het grondgebied Roeselare en Rumbeke hetzelfde parcours afleggen. Hierdoor zullen de resultaten ook met elkaar te staven zijn.  Binnen deze uniforme aanpak zijn er twee vertrekpunten, met dezelfde specificaties: Roeselare en Rumbeke.

Gevaarlijke en drukke verkeerspunten worden niet vermeden. Want, als de leerlingen naar het secundair gaan, zullen ze zich vaak alleen in dit drukke verkeer moeten begeven. Het spreekt voor zich dat het examen op een veilige manier wordt georganiseerd. Hoe probeert men dit te garanderen?

Tijdens het examen worden de leerkrachten bijgestaan door agenten in uniform. Er worden ook borden een uur voor aanvang van het examen aan de uitvalswegen geplaatst met de duidelijke boodschap: ‘Pas op! Fietsexamen!’. Bovendien zijn er controleurs aanwezig op de punten waar fietsers een maneuver moeten uitvoeren.

Nieuw parcours uitgestippeld

De preventiedienst van Politiezone RIHO werkte een vast en bewegwijzerd parcours uit dat start vanuit zowel Expo Roeselare als vanuit RISTA in Rumbeke. Afhankelijk van de afstand tot deze startplaatsen, werden de scholen toegewezen. De leerkrachten kunnen op voorhand het parcours samen met de leerlingen gaan verkennen met de fiets. Ook de ouders kunnen dit parcours samen met het kind oefenen.

Zo zullen de Vikingschool, Sint-Lutgart Dr. Delbekestraat en Sint-Lutgart Acaciastraat starten vanop Expo Roeselare. De Plataan, de Spanjeschool en Sint-Jozef Roeselare starten vanop RISTA.

“Samen met de dienst Mobiliteit van stad Roeselare hebben we bewegwijzeringsborden uitgewerkt. De medewerkers van de Stedelijke Ateliers in Roeselare plaatsen deze borden op de juiste locaties”, vertelt Rebecca Hostens van Politiezone RIHO. In maart organiseerde de preventiedienst infosessies om de leerkrachten van het zesde leerjaar te informeren over het nieuwe concept.

De scholen ontvangen op voorhand het routeplan, de controlefiches en het uurrooster. Op het plan staan verschillende controleposten aangeduid. Het aantal controleposten is gelijk aan het aantal medewerkers/controleurs die nodig zijn om de quotering grondig te kunnen organiseren.

Vanuit de preventiedienst van Politiezone RIHO werken nog enkele mensen mee aan het fietsexamen. Zij worden ingezet voor andere veiligheidsmaatregelen. Het fietsexamen wordt, zoals voorgaande jaren, met een aantal scholen samen georganiseerd.

Op zoek naar vrijwilligers

Nieuw dit jaar is dat de stagiairs integrale veiligheid van het MSKA niet meer meewerken aan het fietsexamen. Dit brengt een grote verandering voor de scholen met zich mee, want zij moeten zelf op zoek naar vrijwilligers. “We verdelen het aantal controleurs evenredig over de deelnemende scholen per locatie. Deze controleurs, of vrijwilligers, moeten wel een ganse voormiddag of namiddag op hun locatie blijven staan, totdat alle leerlingen het examen hebben afgelegd. Dit vergt een groot engagement van de vrijwilligers, wat niet evident is”, vervolgt Rebecca Hostens.

De scholen zijn dus enthousiast over het nieuwe concept, maar het vormt een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden. Deze vrijwilligers treden niet enkel voor hun eigen school op als controleur, maar voor alle deelnemende leerlingen van het desbetreffend fietsexamen.