Vrijwilligers meten luchtkwaliteit

Samen met vrijwilligers doet stad Roeselare fijn stof-metingen. Langs vastgelegde routes en met een meetinstrument wordt black carbon of roet in kaart gebracht. Straks kan de fietser aan de hand van de luchtkwaliteitskaart zelf routes uitstippelen waar ze minder blootgesteld worden aan roet.

Klimaatswitch #VANRSL voor en door de Roeselarenaar
Met de nieuwe 180° #VANRSL-campagne wil de stad iedere Roeselarenaar betrekken bij het ontwerp van het klimaatplan. We willen mensen mee invulling laten geven aan de klimaatvriendelijke stad. Een stad die vriendelijker is voor de luchtwegen, groener, veiliger, met meer aangename plaatsen, die kelders droog en hoofden koel houdt, die ondernemingskansen realiseert, ... Een stad met een hoge levenskwaliteit, klaar voor de toekomstige uitdagingen en met een positieve impact op het klimaat. Iedere Roeselarenaar speelt een cruciale rol in het welslagen van De Klimaatswitch #VANRSL.

In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en vrijwilligers brengen we de blootstelling van fietsers aan luchtvervuiling in kaart met AirQmap. Met een meettoestelletje meten vrijwilligers de luchtkwaliteit in de straten. Zo kunnen we nagaan waar fietsers het minst hinder ervaren van het autoverkeer.

Meten is weten
De route start aan het fietspunt van Eco Velo op het Stationsplein. Een vastgelegde route van 10 km wordt afgefietst tijdens de spitsuren. Ze brengt de fietser langs veel gebruikte fietswegen in Roeselare. Langs drukke wegen, maar ook langs vrijliggende fietspaden, het stadspark en het centrum.

De fietsers rijden rond met een meettoestel en een gps in een zakje. De meter is een soort stofzuiger. Hij zuigt lucht over een filter, daarna meet een optisch instrument hoeveel roet er op de filter komt.  Het meettoestel meet ‘Black Carbon’ of roet. Dit is specifiek afkomstig van de verbranding van fossiele brandstof. De zeer kleine deeltjes zijn zo klein dat ze diep in de longen kunnen doordringen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Er bestaat geen wettelijke norm voor dit soort roet.

De resultaten van de metingen zullen worden gepubliceerd op een kaart van Roeselare. Aan de hand van deze metingen willen we de fietsers helpen om een doordachte keuze te maken als ze zich tijdens de spits in het verkeer begeven.

Diesel- en benzinewagens zullen waarschijnlijk niet op korte termijn uit onze straten verdwijnen. Maar we kunnen wel helpen zoeken naar de wegen met het minste verkeer of waar er goeie fietspaden er voor zorgen dat je niet vlakbij een uitlaat fietst.

De metingen worden uitgevoerd in de periode van 23 oktober tot 23 november (niet tijdens het weekend of tijdens de vakantie).
 

In het totaal zijn er minstens 25 metingen nodig om tot een goede kaart te komen. Een hele maand lang rijden twee vrijwilligers per dag ’s morgens en ’s avonds door de stad. We menen dat we er vlot zullen in slagen om meer dan 25 metingen te verzamelen. Om technische redenen kan er niet gemeten worden als het regent of mistig is. We hopen dat de weergoden ons goed gezind.

Luchtkwaliteitskaart #VANRSL
Wanneer alle metingen achter de rug zijn en alle resultaten door de wetenschappers verwerkt zijn, wordt hiervan een digitale kaart gemaakt in Google Maps. Deze kaart zal je ook in 3D kunnen bekijken via de gratis applicatie Google earth.

Meer info: www.klimaatswitch.be
Over AirQmap: www.airqmap.com