Werelddag van verzet tegen armoede focust op de invloed van corona op mensen in armoede

16 oktober 2020

Zes partners pakken uit met een uniek project om armoede in Roeselare in de kijker te plaatsen met vijf korte campagnefilmpjes die gemaakt zijn door mensen die ervaring hebben in armoede en medestanders.

De invloed van corona op mensen in armoede

Ook dit jaar wordt het thema armoede in Roeselare onder de aandacht gebracht met de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. In 2020 is de focus gericht op de invloed van corona op mensen in armoede. De coronacrisis heeft het armoedeprobleem voor veel gezinnen zichtbaarder gemaakt en vergroot.

Stad Roeselare, inloophuis de Kom-Af, vereniging waar armen het woord nemen welzijnsschakel t’Hope, ARhus & De Spil werkten samen een project uit.

De vijf speerpunten

De afgelopen maanden hebben alle organisaties hun uiterste best gedaan om mensen in armoede voldoende te ondersteunen. Maar in tijden van crisis moeten we ook kijken naar wat beter en anders kan. Iedereen kan groeien en leren uit deze nieuwe realiteit. Samen met mensen in armoede werden 5 speerpunten gekozen. Deze speerpunten moeten de situatie van maatschappelijk kwetsbare mensen verbeteren in tijden van corona-maatregelen. De speerpunten zijn bedoeld voor dienst- en hulpverlening, het beleid en de brede samenleving.

Corona is eenzaam, dat heeft het met armoede gemeen.

Dienst- en hulpverlening moet actief inzetten op face-to-face contacten tijdens een eventuele quarantaine en/of lockdown. Meer nog: hulpverleners/ dienstverleners moeten mensen persoonlijk blijven opzoeken en zo drempels verlagen.

Corona is niet prettig, dat heeft het met armoede gemeen.

Parken en speelpleinen moeten worden open gehouden. Geef aan mensen die klein wonen of geen tuin hebben, de kans om in openlucht te ontspannen.

Corona is oneerlijk, dat heeft het met armoede gemeen.

Indien de scholen opnieuw sluiten, dienen zij met alle leerlingen en cursisten persoonlijk contact op maat te onderhouden.

In de strijd tegen de digitale kloof verwachten we meer inspanningen van het beleid om digitale toegang als basisrecht te realiseren.

Corona is ingewikkeld, dat heeft het met armoede gemeen.

Te weinig duidelijke, éénduidige regels zorgen voor een groeiende corona-moeheid. Er moeten verschillende communicatiekanalen benut worden om nieuwe maatregelen te communiceren. Nu moeten mensen te vaak zoeken hoe of wat en zien ze door het bos de bomen niet meer.

Corona is shit, dat heeft het met armoede gemeen.

Corona maakt arm. Voor de besteding van de covid 19-middelen voor OCMW’s worden mensen in armoede betrokken. Een samenwerkingsverband met de verschillende welzijnsorganisaties is hiervoor nodig.

Deze vijf speerpunten werden samen met mensen die ervaring hebben in armoede en medestanders in vijf verschillende filmpjes gegoten in samenwerking met De Spil. De filmpjes worden op 16 oktober 2020 getoond op het persmoment en worden door de verschillende partners gedeeld op sociale media.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?