Werken Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan

7 oktober 2019

Vanaf 7 oktober 2019 worden er nutswerken uitgevoerd in opdracht van de verschillende nutsmaatschappijen. Tijdens de nutswerken worden alle bovengrondse leidingen ondergronds gebracht en worden er kabels vernieuwd.

Na de nutswerken starten in het voorjaar 2020 tot eind 2020 rioleringswerken in opdracht van Aquafin. We nemen extra maatregelen om mogelijke wateroverlast in de toekomst te vermijden. Met het actieplan water voorziet de Stad in een resem acties in en rond de Godelievewijk die ervoor zullen zorgen dat bij regenval het regenwater zoveel als mogelijk wordt gebufferd en er nadien een vertraagde afvoer van het regenwater kan gebeuren. Verschillende technieken worden hiervoor toegepast:

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • Afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • Verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan
     

Naast de rioleringswerken maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (beheerder van de gewestweg Brugsesteenweg) van de gelegenheid gebruik om wegeniswerken uit te voeren:

  • Aanleg van een aparte busstrook
  • Aanleg van comfortabele fiets- en voetpaden
     

De maatregelen tot herinrichtingen passen binnen de globale visie van het mobiliteitsplan Roeselare om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid én een aangename beleving en rust in de wijken.

Omleiding?

Tijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum dient de omleiding te volgen.

Handelaars?

Handelaars in dit stuk blijven steeds bereikbaar tijdens de werken.

  • Brugsesteenweg simulatiebeeld
Brugsesteenweg simulatiebeeld
x
Kan ik je helpen?