Aanmelden en inschrijven in een school voor schooljaar 2018-2019

Wat? 

Inschrijven in een school voor basisonderwijs in Roeselare

Basisonderwijs bestaat uit kleuteronderwijs en lager onderwijs. In het kleuteronderwijs schrijf je je kind in een geboortejaar in. In het lager onderwijs in een leerjaar.

Daarnaast heb je in het basisonderwijs gewoon en buitengewoon onderwijs. Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.

Gewoon basisonderwijs

 • De scholen voor gewoon basisonderwijs in Roeselare organiseren de inschrijvingen via een aanmeldingssysteem. Dit betekent dat je je kind eerst moet aanmelden. Je kunt het pas daarna inschrijven.
 • Aanmelden gebeurt via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. Daar vind je een formulier waarmee je je kind aanmeldt voor een inschrijving.
 • Wie al ingeschreven is in een school, moet zich niet meer aanmelden. Tenzij je wil dat je kind van school verandert.
 • Je kind aanmelden doe je tussen 1 en 21 februari 2018. Vul het formulier op de website in.
 • Inschrijven gebeurt in de school tussen 1 en 21 maart 2018. Je krijgt daarover eind februari 2018 een brief.

 

Buitengewoon basisonderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon onderwijs in Roeselare starten na de paasvakantie. Er zijn twee inschrijvingsperiodes.
 • Tijdens de 1ste periode krijgen sommige kinderen voorrang op inschrijving:
 1. Broers en zussen van leerlingen van de school
 2. Kinderen van personeelsleden van de school

Je kunt hen inschrijven tussen 16 en 29 april 2018.

 • Andere kinderen kun je inschrijven vanaf 2 mei 2018.

 

Inschrijven in een school voor secundair onderwijs in Roeselare

Gewoon secundair onderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor gewoon secundair onderwijs in Roeselare starten op 19 februari 2018 (= eerste schooldag na de krokusvakantie).
 • De meeste scholen organiseren infomomenten of open schooldagen. Informatie daarover vind je op de website van de school.

Buitengewoon secundair onderwijs

 • De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon onderwijs in Roeselare verlopen in drie periodes.
 • Periode 1 = inschrijving van:
 1. Broers en zussen van leerlingen van de school
 2. Kinderen van personeelsleden van de school

Je kunt hen inschrijven tussen 19 februari en 4 maart 2018.

 • Periode 2 = inschrijving van leerlingen van een school voor basisonderwijs die op dezelfde campus ligt. Deze regeling geldt voor Sterrebos Rumbeke en voor Sint-Idesbald. Niet voor Onze Jeugd.

Je kunt hen inschrijven tussen 19 maart en 1 april 2018.

 • Periode 3 = inschrijving van alle (andere) leerlingen.

Deze periode start op 16 april 2018 (= eerste schooldag na de paasvakantie).

 

Voorwaarden: 

Iedereen moet eerst aanmelden voor het kleuter- en basisonderwijs. Ook broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel die geboren zijn in 2016. Zij hebben wel voorrang (indien ze aangemeld zijn) zodat hun plaats verzekerd is bij de inschrijvingen van maart 2018.

Wat meebrengen? 

Wat meenemen bij de inschrijving?

 • Kids-ID, ISI+-kaart, een klevertje van de mutualiteit of een geboorteattest van je kind.
 • Als je een schooltoelage ontvangt: neem de brief mee die je daarover kreeg van het ministerie.
Uitzonderingen: 

Aanmelden geldt niet voor het buitengewoon onderwijs of het secundair onderwijs.