Zwerfvuilopkuisdag

Wat? 

We roepen verenigingen, scholen en wijkcomités op om deel te nemen aan een grote zwerfvuilopkuisdag. Wie deelneemt, ontvangt een financiële bijdrage (binnen de perken van de kredieten) en krijgt logistieke ondersteuning. Je kan verschillende acties op poten zetten:

 • zwerfvuilopkuisacties: opruimen van zwerfvuil dat zich op openbaar domein van Roeselare bevindt
 • milieuopvoedende acties en sensibiliseringsacties: acties die de afvalproblematiek in de kijker plaatsen en die vooral gericht zijn op het voorkomen en opruimen van zwerfvuil.

 

Doe jij ook mee?

Voorwaarden: 

Geef een bondige beschrijving van je actie.
Hou hierbij rekening met volgende aandachtspunten:

 • Op welke wijze wordt je actie aangekondigd?
 • Hoe kan met jouw actie een breder publiek bereikt worden?
 • Hoeveel tijd wordt er aan het project besteed?
 • Wanneer gaat je actie door?
 • Welke communicatiemiddelen, media of andere hulpmiddelen wil je gebruiken om je actie meer effect te zien krijgen?
 • Wordt er educatief, sensibiliserend of didactisch materiaal gebruikt?
 • Tot welke doelgroep of leeftijdscategorie richt je actie zich?
 • Wat hoop je met je project bij de gekozen doelgroep te realiseren? Welke doelstellingen streef je na?
 • Hoe zal je het project evalueren?
 • Heb je vroeger al vergelijkbare initiatieven genomen? Wat waren de opgedane ervaringen en resultaten?
 • Doe je voor de organisatie van dit project beroep op andere partners of sponsors?

 

Noteer waar er zich injectienaalden en grote stukken afval bevinden en geef de exacte plaats door aan onze dienst.

Eindverslag dient binnen de 14 dagen na opkuis ingediend te worden.
Voeg foto's bij het eindverslag waaronder een foto van de deelnemende groep en van het opgehaalde zwerfvuil.

Wat meebrengen? 

Verwittig de deelnemers om voor de zwerfvuilopkuisactie aangepaste kledij te dragen. Denk vooral aan waterdichte schoenen.
Aangezien er in het zwerfvuil heel verschillend afval kan aangetroffen worden, is het aangewezen handschoenen te dragen.

Prijs? 

Wie deelneemt, ontvangt een financiële bijdrage (binnen de perken van de kredieten) en krijgt logistieke ondersteuning.

Regelgeving: