Ontwikkeling woongebied Gitsestraat

17 maart 2017

De stad maakt verder werk van de ontwikkeling van het woongebied Gitsestraat.

Op het grondgebied Roeselare-Hooglede is er ruimte voorzien voor de realisatie van een duurzaam woongebied. In samenspraak met de projectontwikkelaars werd een inrichtingsplan opgemaakt.

De woonzone zal gefaseerd ingevuld worden. Momenteel is een eerste verkavelingsvoorstel voor 95 woningen in behandeling.

Naast de ontwikkeling van de verkaveling, maakt de stad ook werk van maatregelen op vlak van mobiliteit en waterhuishouding. Zo wordt de woonontwikkeling goed afgestemd op de bestaande wijken en wordt er stapsgewijs geInvesteerd in een kwalitatieve stadsontwikkeling.

Op 6 maart 2017 organiseerde de stad een informatievergadering in de buurt om alle omwonenden te informeren over deze woonontwikkeling.

Hierbij vindt u de presentatie en alle informatie over de maatregelen mobiliteit en waterbeheersing.