Inname openbaar domein | werken zonder opbraak

Wat? 

Je verbouwt en je wil een container vóór de woning plaatsen.
Je wil een stelling op het openbaar domein plaatsen om jouw gevel te schilderen.
Je wenst bouwmaterialen, big bags, een kraan of een hoogtewerker, e.d. tijdelijk op het openbaar domein te plaatsen (bouwwerf gedeeltelijk op de openbare weg).
 Je wil jouw bestelwagen voor de deur van de klant parkeren op een voorbehouden parkeerruimte.

Let wel: het gaat hier over werken aan private woningen of eigendommen. Indien er aan het openbaar domein zelf wordt gewerkt (= opbraak, bijvoorbeeld wegenwerken, leggen van nutsleidingen…), dient een andere procedure te worden gevolgd. Zie hier.

Wat is het openbaar domein? Alle delen van de openbare weg (rijbaan, voetpad, stoep, fietspad, gelijkgrondse en verhoogde bermen) alsook alle andere publieke ruimten, zoals pleinen, parkings, parkeerstroken,…

Voorwaarden: 

Er dient tijdig een vergunning aangevraagd/bekomen te worden bij de stad. 

EXTRA VOORWAARDEN IN HET KERNWINKELGEBIED

 • Er is geen inname openbaar domein voor werken mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen.
 • Er is geen inname mogelijk tijdens koopdagen, evenementen en tijdens de soldenperiodes en eindejaar (juli, december en januari).
 • Dat de inname in eerste instantie voor de eigen gevel dient te gebeuren.
 • Dat er steeds een vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers moet vrijgelaten worden.
 • Dat er geen inname mogelijk is voor werfvoertuigen (tenzij op de voorziene parkeerstroken).

 

LET WEL: de nodige signalisatie dient overeenkomstig het verkeersreglement te worden aangebracht.

Indien verkeershinder wordt veroorzaakt, dient de buurt te worden geïnformeerd over deze hinder. Hoe en wanneer dit moet, wordt in de vergunning bepaald. Je kan daarvoor het politiereglement (art. 2.7) raadplegen.

Hoe? 

Je kan de vergunning ONLINE aanvragen.

Indien er verkeershinder wordt veroorzaakt, dient een signalisatieplan opgemaakt. De vergunning kan je bekomen:

 • Indien geen verkeershinder en aangevraagd vóór 12 u. (digitaal of aan het balie): de dag zelf.
 • Indien wel verkeershinder: normaliter binnen 10 dagen.

Parkeerplaatsen reserveren? Je kan als particulier gratis twee verkeersborden voor 'parkeerverbod van… tot …' ontlenen in het magazijn (afhaalpunt). Aannemers en bedrijven moeten zelf instaan voor de borden. Borden voor parkeerverbod worden best twee à drie dagen vóór de inname ter plaatse uitgezet. Je beschikt al over een vergunning, maar de werken:

 • Zullen langer duren dan voorzien? Dan kan je een verlenging aanvragen. Let wel, dit kan enkel indien de lopende vergunning nog niet verlopen is. 
 • Kunnen niet uitgevoerd worden in de periode vermeld op de vergunning (bv. door weersomstandigheden)? Dan kan je een wijziging aanvragen.
   
Wat meebrengen? 

Voor het aanvragen van vergunning heb je best bij de hand:
•Adres van de locatie/plaats waar de inname/gebruik zal plaatsvinden.
•Rijksregisternummer (zie achterkant identiteitskaart) of ondernemingsnummer. 
•Signalisatieplan indien er verkeershinder zal worden veroorzaakt + naam van de signalisatieverantwoordelijke.

Bij verlenging of wijziging, steeds het dossiernummer van de initiële vergunning vermelden.

Prijs? 
 • 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 5 euro/vergunning.
 • Een betalingsverzoek (overschrijvingsformulier) wordt opgestuurd.
   
Uitzonderingen: 

In sommige gevallen heb je geen vergunning nodig. 

De inname of het gebruik

 1. Duurt minder of maximaal 2 dagen (≤ 2 dagen).
 2. Vindt niet plaats in blauwe zone of zone betalend parkeren.
 3. Gebeurt voor het uitvoeren van werkzaamheden (dus niet voor evenementen of handelsactiviteiten), bijvoorbeeld: je plaatst een puincontainer of hoogtewerker op straat, of je laat bouw- of ander materiaal (zand, grind, brandhout,…) op straat lossen en haalt die dezelfde dag nog weg.
 4. Veroorzaakt GEEN HINDER noch voor het verkeer, noch voor manifestaties (wielerwedstrijd, rally, rommelmarkt,…), noch voor werken aan het openbaar domein (wegenwerken, werken aan waterleiding…).

Je leest er hier meer over.