Waarschuwingsbericht

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Aanvraagformulier verwaarlozing

Straat en huisnummer
Kopie van de notariële akte of een attest van de notaris met vermelding van datum verkoop en identiteit kopers volgens hun wettelijk deel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Kopie facturen van reeds uitgevoerde werken. Attest niet-vergunningsplichtige werken met beschrijving van alle (voorziene) werken. Je kan dit verkrijgen bij de dienst Omgevingsvergunningen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Attest met beschrijving van alle (voorziene) werken. Je kan dit verkrijgen bij de dienst Omgevingsvergunningen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Kopie van de gerechtelijke beslissing
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Noteer naam en adres
Kopie van de notariële akte of een attest van de notaris met vermelding van datum verkoop en identiteit kopers volgens hun wettelijk deel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Een nieuw technisch verslag zal door de administratie worden opgemaakt. Mijn pand moet een score van minder dan 15 punten halen.