Beheersing duivenpopulatie aan stationsomgeving

31 oktober 2017

Duivenpopulaties zijn een bekend beeld in de stad. Als de populaties te groot worden, kunnen ze overlast veroorzaken. De oorzaak van een zeer grote duivenpopulatie is in de meeste gevallen het ongecontroleerd voederen van de dieren.

Waarom voeder je beter geen duiven?

  • Voedsel dat blijft liggen, gaat schimmelen en kan tot overlast van ongedierte (zoals ratten) leiden.
  • Duivenpoep bevat ziekteverwekkende organismen en tast gebouwen, monumenten en verflagen aan. Het vervuilt bovendien pleinen, straten, zitbanken, fietszadels...
  • Duivenpoep en -nesten veroorzaken verstoppingen van dakgoten en afvoerbuizen.
  • Duiven die zelf actief op zoek gaan naar natuurlijk voedsel brengen minder jongen voort.
  • Het voederen van vogels op het openbaar domein is een vorm van sluikstorten.

 

Wist je dat ...

  • een duivenkoppel zich jaarlijks gemiddeld vier tot zes keer voorplant en daarbij telkens één à twee jongen kan voortbrengen?
  • een duif gemiddeld 14 kilogram duivenpoep per jaar produceert?
  • de factuur voor het opruimen van duivenpoep en nesten de stad jaarlijks minstens 10.000 euro kost?
  • brood ongezond is voor alle vogels? Brood geeft hen een vals gevoel dat ze voldaan zijn. Het vult de maag, maar bezorgt de vogels heel weinig voedingsstoffen. Vers en wit brood gist bovendien gemakkelijk waardoor vogels ziek worden.

 

Dagelijks worden de duiven door een gespecialiseerde firma opgehaald, waarbij de geringde duiven sowieso terug naar de eigenaar gaan.

Wens je meer info over duivenoverlast? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu & Water via pod [at] roeselare.be