Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Wat? 

Wanneer je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat:


 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Slopen
 • Graven
 • Bomen uitdoen
 • Reclameborden en afsluitingen plaatsen

Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat je de werken meldt bij jouw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:


 • Stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Bijzondere plannen van aanleg
 • Voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • Regelgeving over monumenten en landschappen
Voorwaarden: 

Op de website ruimtevlaanderen.be kun je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, kun je het best altijd vooraf contact opnemen met jouw gemeente.

Hoe? 

Een stedenbouwkundige vergunning vraag je aan met een formulier en bijhorende plannen bij de dienst Stedenbouw.

Of digitaal via www.omgevingsloket.be

Op de website ruimtevlaanderen.be vind je meer informatie over wanneer je een vergunning nodig hebt.


Regelgeving: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening