Reispaspoort

Wat? 

Een geldig reispaspoort heb je nodig voor alle landen waar de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat.
Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben een reispaspoort nodig in die landen.
Een reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar geldig voor kinderen jonger dan 18 jaar.
Je kan de geldigheidsduur van een reispaspoort niet verlengen.

Je reispaspoort moet minstens nog zes maanden geldig zijn als je op reis vertrekt. Die geldigheidsduur van zes maanden is verplicht in sommige landen.

Tip!

Hoe? 

 • Kom langs bij de dienst Burgerzaken, minstens 10 werkdagen voor je op reis vertrekt.
  Het duurt minstens 10 werkdagen voor je reispaspoort klaar is.
 • Kan je het reispaspoort niet zelf afhalen?
  Geef iemand anders een volmacht met dit formulier 

Bij het afhalen van het reispaspoort is het noodzakelijk dat de persoon die het reispaspoort afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen. 


Wat meebrengen? 

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • een pasfoto in kleur
  • Die moet ICAO-conform (International Civil Aviation Organization) zijn.
   Dat betekent:
  • een portretfoto, géén profielfoto. Kijk dus recht in de camera.
  • een effen, lichte achtergrond
  • een neutrale gezichtsuitdrukking. Je mond moet dicht zijn, je mag geen tanden zien.
 • Je identiteitskaart.
 • Je oude reispaspoort.
Prijs? 

Voor de gewone procedure

 • 79 euro voor volwassenen
 • 35 euro voor minderjarigen

Je krijgt je reispaspoort na 6 werkdagen.


Voor de spoedprocedure

 • 260 euro voor volwassenen
 • 210 euro voor minderjarigen
  Je vraagt je reispaspoort aan voor 15 uur en krijgt hem de dag na je aanvraag.


Je kan met bancontact betalen.

Uitzonderingen: 

 • Tweede reispaspoort

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden voor mensen die omwille van beroepsredenen veel moeten reizen of om humanitaire redenen. Dit tweede reispas staat volledig los van de eerste reispas. Een tweede reispas kan ook aangevraagd worden als in de huidige reispas een stempel staat van een land dat in conflict is met een ander land waar je naartoe reist. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum. Een tweede reispas wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan en heeft een geldigheidsduur van 7 jaar.

Voorbeelden

 • Reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • Om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bij voorbeeld bij de voorbereiding van een wereldreis .
 • Het ene paspoort te gebruiken voor de in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen, en het andere voor inreis- en verblijfsvisa. Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen.
 • Reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

Aanvragen

 1. Om een tweede paspoort aan te vragen moet de persoon een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort meebrengen bij de aanvraag. De aanvraag moet een opsomming op naam van de verschillende landen van bestemming bevatten.Voor toeristische redenen stelt je zelf deze aanvraag op. Is het tweede paspoort beroepshalve vereist dan stelt je werkgever de aanvraag op.
 2. Een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming waaruit blijkt dat voor een visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven of je hebt op je paspoort minstens vijf visa staan die in het afgelopen jaar werden afgegeven.​

 • De motivering moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken en mag zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra paspoort.
 • Als de geldigheid van het tweede paspoort verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede paspoort toegestaan. Je zal opnieuw kunnen aantonen dat de voorwaarden om over twee paspoorten te beschikken, vervuld zijn.
 • Extra: Je dient erover te waken dat je steeds met één en dezelfde reispas, de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat, naar en in een vreemd land je begeeft en beweegt. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan je in ernstige problemen brengen.