Verkavelingsvergunning

Wat? 

Wil je een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Neem voor meer informatie contact op met jouw gemeente of neem een kijkje op de website van Ruimte Vlaanderen.

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.