Samenleven

Vandaag en morgen

Openingsuren

Vandaag: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-15 u.)
Morgen:Gesloten
Samenleven
Zuidstraat 15
8800 Roeselare
Telefoon051 26 24 64
samenleven [at] roeselare.be

De dienst Samenleven wil het samenleven in Roeselare faciliteren door te streven naar een:

  • Aangename en veilige woon- en leefomgeving.
  • Versterking van de sociale cohesie.
  • Waarbij rechten en plichten van burgers worden benoemd en gehandhaafd.

 

De dienst organiseert projecten/activiteiten in het kader van themagerichte en/of doelgroepgerichte expertise en waar mogelijk in samenspraak met de burger. 
Thema's die binnen dienst Samenleven aan bod komen zijn: speelpleinen, integratie, (toegankelijke) gezondheid, veiligheid, criminaliteitspreventie, drugpreventie, (de)radicalisering, gebiedsgerichte werking. Ook de dienst Gemeenschapswachten maakt deel uit van de dienst Samenleven.

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten en initiatieven, schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief samenleven.

Neem zeker ook een kijkje op de website Buurten.roeselare.be voor meer informatie over Wijk in actie, Vergroen je buurt, Dag van de buren, Gevelbankjes, enz. ...

Rest van de week

Zondag 16/12/18
Gesloten

Sluitingsdagen

Dinsdag 25/12/18Kerstmis