Energielening

Wat? 

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kun je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid (vroeger FRGE-lening).

De lening wordt uitgekeerd via ‘lokale entiteiten’. Voor de meeste gemeenten is er zo'n entiteit. Elke entiteit bepaalt zelf de voorwaarden voor het toekennen van een lening.

Voorwaarden: 

Voor wie?


Algemene doelgroep

 • Iedereen kan (nog tot eind 2018) een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die je bewoont (als eigenaar of huurder) of die je verhuurt.
  De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van iemand.
 • Inwoners van Linkebeek en Wezembeek-Oppem kunnen momenteel geen energielening krijgen (zie hieronder bij 'Uitzonderingen').

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest), ook nog vanaf 2019.


 1. Eigenaars die een woning bewonen of verhuren op grondgebied Roeselare.
 2. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 3. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.363,39 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
 4. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 5. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 6. Beschermde afnemers.
 7. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.
 8. Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande doelgroepen.

Personen uit de doelgroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Sinds 1 oktober 2017 kunnen ook niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen. Ze kunnen dat nog tot eind 2019.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kun je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij jouw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Hoe? 

Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op naar de West Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.
Deelgemeenten kunnen terecht bij de locale entiteit van de hoogdgemeente.

Prijs? 
 • Je kan maximaal 10.000 euro lenen.
 • Het geleende bedrag moet op vijf jaar tijd terugbetaald worden.
 • De intrest bedraagt maximaal 2% of 0% voor bepaalde doelgroepen.