Overlijdensakte

Wat? 

Een overlijdensakte vermeldt alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De akte is nodig om de overledene te vervoeren, te begraven of te cremeren.

Voorwaarden: 

De persoon waarvoor de overlijdensakte wordt opgevraagd, is overleden in Roeselare.

Hoe? 

De overlijdensakte kan hier aangevraagd worden.

De aangevraagde overlijdensakte wordt per mail opgestuurd. 

Wat meebrengen? 

Jouw identiteitskaart.

Prijs? 

Gratis.

Verwante producten: