Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Wat? 

Heb je een advocaat nodig maar je hebt onvoldoende inkomsten om die te betalen? Dan kan je een pro deo advocaat aanvragen. Deze advocaat zal je gratis of tegen een lagere prijs helpen.

Voorwaarden: 
 • Als je in Roeselare woont, moet je de aanvraag in Kortrijk doen.
 • Je kan zelf naar Kortrijk gaan, dan weet je onmiddellijk wie je advocaat wordt.
 • Je kan de aanvraag ook schriftelijk doen.

Waar?

Bureau voor Juridische Bijstand
Gerechtsgebouw I
Lokaal 54 B, 1e verdieping (achteraan)
Burg. Nolfstraat 10 A
8500 Kortrijk

Wanneer?

 • Elke dinsdag en donderdag om 11 u. (in juli en augustus zijn er andere uren)
 • Je kan een volgnummer afhalen aan het onthaal van het gerechtsgebouw (ten vroegste vanaf 8 u.); er worden per zitting max. 20 aanvragers toegelaten.
Hoe? 

Je kan een aanvraag pro deo schriftelijk aanvragen of je aanvraag mondeling toelichten tijdens de zittingen van het Bureau voor Juridische bijstand. Je hebt een ingevuld aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand nodig + alle vereiste stavingsstukken.

1) Een attest gezinssamenstelling.
2) Een bewijs van de gezinsinkomsten. De bewijzen zijn de rekeninguittreksels van de voorbije drie maanden:

 • Loon
 • Werkloosheid
 • Ziekteuitkering
 • Pensioen
 • Leefloon
 • Inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden voor personen met een handicap
 • Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • Inkomensgarantie voor ouderen
 • Gewaarborgde kinderbijslag
 • Verhuur onroerende goederen (huis, loods, ...)

 

Woon je in een sociale woning, dan bezorg je ook een recente huurprijsberekening.

3) Een bewijs van het betaald onderhoudsgeld van de laatste 3 maanden.
4) Een bewijs van budgetbegeleiding of schuldbemiddeling.
5) Voor zelfstandigen: attesten van boekhouder van de netto-inkomsten van de laatste 6 maanden en laatste aanslagbiljet belastingen.
6) Een bewijs inschrijving als student: voor mensen van 18+ die nog studeren.
7) Eventuele procedurestukken (dagvaarding, gerechtsbrieven, ...).

Wat meebrengen? 

Meer informatie?
Neem contact op met de orde van advocaten / secretariaat:
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 26 95 55 | Fax: 056 26 95 56
E-mail: balie.kortrijk.secretariaat [at] telenet.be
Iedere werkdag tussen 8.30 u. en 12.30 u. en tussen 13.30 u. tot 16.30 u.

Regelgeving: