Gemeenschapswachten

Wat? 

De stad Roeselare beschikt sinds 2014 over gemeenschapswachten. Kenny De Paepe en Peter Kiepe nemen sinds 2 juni 2014 de taak van gemeenschapswacht op zich.

Gemeenschapswachten, voorheen stadswachten genoemd, werken voornamelijk preventief en sensibiliserend, maar zullen op termijn ook overtredingen van het politiereglement kunnen vaststellen in het kader van de GAS-wetgeving.

Foto van de twee Roeselaarse gemeenschapswachten

Logo gemeenschapswacht

 
Hoe? 

Hun taken:

  • Hun aanwezigheid in de stad is vooral gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers. Dit vertaalt zich in het toezicht houden in het stadscentrum, de stationsbuurt, wijken, speelpleintjes, parken, rond bushaltes, enz.
  • Zij helpen mee met het informeren en sensibiliseren van burgers over fietsdiefstal, gauwdiefstal, inbraak van en uit voertuigen, winkeldiefstal en woninginbraak (vakantietoezicht). 
  • Ze worden eveneens ingezet tijdens specifieke evenementen zoals de Batjes, de Kerstmarkt, West-Vlaanderens Mooiste, TRAX, Dwars door Vlaanderen, Sinterklaasparade, enz. 
  • Ze signaleren aan de bevoegde diensten problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet. Vb. schade aan de openbare weg, kapotte vuilnisbakken, verkeerd gestald huisvuil, zwerfvuil, enz. 
  • Het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg.

 

​De gemeenschapswachten werken aanvullend op politie en hebben dus geen enkele politionele bevoegdheid.

Ze werken voornamelijk in het gebied binnen de kleine ring. 

Uitzonderingen: 

Op zoek naar je wijkagent? Die vind je bij de politie RIHO