Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat? 
 • Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. De voorbehouden plaatsen kan je herkennen aan het verkeersbord en meestal ook aan het symbool op de grond.
 • Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.
 • De kaart is persoonlijk: niemand mag de kaart gebruiken als je zelf niet in het voertuig zit.
 • Met de parkeerkaart mag je parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones).
 • In Roeselare mag je langs de openbare weg overal gratis en onbeperkt in de tijd parkeren (privéparkings zijn betalend).
 • In andere landen zijn er andere regels voor het gebruik van de parkeerkaart. Informeer je eerst om te zien wat de regels daar zijn (info in het Welzijnshuis of via je ziekenfonds).
 • Wanneer je de parkeerkaart toegestuurd krijgt, moet je ze ondertekenen in het voorziene vakje. Leg je parkeerkaart goed zichtbaar op het dashboard. Het symbool van de rolstoel moet bovenaan liggen.
Voorwaarden: 
 • Je hebt recht op een parkeerkaart als je officieel erkend bent als persoon met een handicap. Je bent officieel erkend als je een attest hebt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) of een andere instelling (vb: Fonds voor Beroepsziekten, Fonds voor Arbeidsongevallen, …).
   
 • Je hebt recht op een parkeerkaart als:
  - Je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit).
  - Je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.
  - Je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd.
  - Je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert ; als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer zelfredzaamheid of minstens 2 punten mobiliteit.

  Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie ‘verplaatsing’ of ‘mobiliteit en verplaatsing’).
  - Je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een manuele of elektrische rolstoel, scooter of orthopedische driewielfiets aan te kopen.

Hoe? 
 • Je kunt de parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen in het Welzijnshuis of bij jouw ziekenfonds.
Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart persoon met verplaatsingsproblemen.
 • Naam en adres huisarts.