Andere bekendmakingen

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Planning

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Morgen: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 23 10
ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be

Definitieve vaststelling: Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) solitaire vakantiewoningen

 

Openbaar onderzoek: planologisch attest Dumoulin Bricks

 

Openbaar onderzoek: verleggen tracé Kwadestraat

 

Verleggen tracé Roterijstraat

 

Openbaar onderzoek Roterijstraat - Zeger Maelfaitstraat

 

Openbaar onderzoek afschaffing deel sentier nr. 83 en wijziging rooilijn deel chemin nr. 3

 

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

 

Verbod op het consumeren van alcoholische dranken in de stationsomgeving

 

Openbaar onderzoek: toekennen nieuwe straatnaam Onledemeersstraat

 

Openbaar onderzoek: aanvraag tot afschaffing van een deel van voetweg nummer 62 op de atlas van de buurtwegen van Rumbeke, gelegen tussen hof ter Weze en de Meensesteenweg op het perceel, Hof Ter Weze 15

 

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, meermaals gewijzigd

 

Zonecollege en -raad Zone Midwest

 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 

Wijziging tracé buurtweg nr. 10 Kwadestraat

 

Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

 

Verkeerssituatie in voetgangerszone De Munt

 

Maatregelen in het kader van de activiteiten in de aanloop naar het einde van het 1ste trimester

 

Verhuur fitnesstoestellen

 

Maatregelen in het kader van de activiteiten van de 100 dagen

 

Maatregelen in het kader van een veilig verloop van de kerstdrinks in het centrum van de stad

 

Maatregelen in het kader van het huidig stormweer
(bekendgemaakt op 02.01.2018)