Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Planning

Botermarkt 2
8800 Roeselare

Openingsuren

Vandaag: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Morgen: tot (Ook telefonisch van 13.30 u.-17 u.)
Telefoon051 26 23 10
ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be

Ontwerp RUP voorlopig vastgesteld - in openbaar onderzoek

Nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld, wordt het gedurende 60 dagen in openbaar onderzoek gelegd. Tijdens dit openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om zich te informeren en om zijn stem te laten horen.

Het ontwerp van deze RUPs werd voorlopig vastgesteld en ligt (binnenkort) in openbaar onderzoek:

 • Er zijn op dit moment geen RUPs in openbaar onderzoek.

 

Behandeling resultaten openbaar onderzoek

Wanneer het openbaar onderzoek is afgesloten worden de eventuele opmerkingen, bezwaren en adviezen behandeld door de GECORO.
Het advies van de GECORO kan aanleiding geven tot aanpassingen in het RUP.

 • RUP Brugsesteenweg

 

Het (aangepaste) RUP wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling.​

 

  RUP definitief vastgesteld - schorsingstermijn - vankrachtwording

  Nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) door de gemeenteraad definitief is vastgesteld, wordt het bezorgd aan de hogere overheid, die vanaf dan beschikt over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad te schorsen. Als het besluit niet tijdig wordt geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het RUP treedt in werking 14 dagen na deze bekendmaking.

  Deze RUPs werden definitief vastgesteld door de gemeenteraad, de schorsingstermijn loopt:

  • RUP Dammestraat

   

  Bekijk de RUPs die van kracht zijn op het grondgebied van de stad.
  Of raadpleeg de plannenbank.

   

  Bekendmaking van  kracht geworden RUPs:

  • RUP Kaasterstraat (van kracht op 06.02.2018)