Wat is de vrijetijdspas?

Wat? 

Met de vrijetijdspas nemen kinderen, jongeren en volwassenen goedkoper deel aan vrijetijdsactiviteiten in Roeselare. 

Heel wat diensten en verenigingen geven korting aan mensen met een vrijetijdspas: De Spil, ARhus, Zapper, Spillebad, STAP, SASK, CVO Roeselare, dienstencentra en tal van Roeselaarse verenigingen (vraag ernaar bij jouw vereniging*).

*Iedere vereniging, die werkingssubsidies van stad Roeselare ontvangt, is verplicht om 50% korting te geven op lidgelden en deelnamegelden aan activiteiten georganiseerd door de vereniging. Ook in materiaalkosten (sportclubs) dient men een korting te geven.

Voorwaarden: 

Er zijn 2 voorwaarden:

  • Je hebt het financieel moeilijk en doet daardoor geen vrijetijdsactiviteiten.
  • Je woont in Roeselare. Je bent dus ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Hoe? 

Je kan de pas bij één van deze instellingen aanvragen:

• CAW Centraal West-Vlaanderendeelwerking Roeselare

• VOC Opstap 

• Vrijetijdspunt

• Welzijnshuis 
 

Als Stad Roeselare zegt dat je recht hebt op een vrijetijdspas:

• Welzijnshuis 
 

Wat meebrengen? 

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds?

  • Breng je identiteitskaart mee.
  • Breng een klevertje van het ziekenfonds mee van alle gezinsleden.
  • Breng een pasfoto mee van jezelf en je gezinsleden.
     

Heb je het financieel moeilijk?
Stad Roeselare doet een financieel onderzoek en bepaalt of je recht hebt op de vrijetijdspas.

  • Breng je identiteitskaart mee.
  • Breng een bewijs van je gezinsinkomen mee van de laatste 3 maanden.
  • Breng een bewijs mee van de huur die je betaalt of de lening die je afbetaalt.
Bijlagen: