Sportgala

Wat? 

Op het jaarlijkse Roeselaars Sportgala worden sporttrofeeën en eretekens voor sportverdienste uitgereikt.

SPORTGALA 2018

Het 'Roeselaars Sportgala' zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 2018 in Sport -en Eventhal Schiervelde. 

SPORTGALA 2017 

Het gala vond plaats op 17 februari 2017 in de internationale zaal van sport -en eventhal Schiervelde. Ontdek wie een ereteken of sporttrofee mocht ontvangen.

Bekijk de foto's.

Bekijk de filmpjes.

Voorwaarden: 

Het indienen van de kandidaturen kan tot woensdag 3 januari 2018.

Hoe? 

SPORTTROFEEËN 

Indienen van kandidaturen kan via het af te printen aanvraagformulier of online. Het aangepaste reglement is hier te vinden. 
Graag filmpjes van de sporters of hun prestaties bezorgen aan het Vrijetijdspunt via vrijetijd [at] roeselare.be met vermelding van de kandidaturen waarover het aangeleverde beeldmateriaal gaat. 

Om sportbeoefening aan te moedigen en bijzondere sportprestaties te eren, reikt het stadsbestuur een sporttrofee uit in volgende mogelijke categorieën:

 • Beloftevolle jongere van het jaar
 • Sportvrouw van het jaar
 • Sportman van het jaar
 • Profsport(st)er of profteam van het jaar
 • Jeugdsportploeg van het jaar 
 • Sportploeg van het jaar
 • Sport(st)er of sportteam van het jaar met een beperking
 • Schoolsport van het jaar 

ERETEKENS VOOR SPORTVERDIENSTE

Indienen van kandidaturen kan tot maandag 11 december 2017 via het af te printen aanvraagformulier of het online invullen van het formulier.
Graag een foto van de kandidaten bezorgen aan het Vrijetijdspunt  via vrijetijd [at] roeselare.be. Lees het volledige reglement.

Het toekennen van het 'Ereteken voor Sportverdienste' is bedoeld als officiële blijk van erkentelijkheid van het stadsbestuur aan een verdienstelijk persoon. 
De personen die hiervoor in aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Minstens 25 volledige jaren, waarvan maximum 10 jaar als sporter, inzet kunnen voorleggen ten voordele van de sport in één of meerdere Roeselaarse club(s).
 • Een waardevolle inzet voor de sport in Roeselare kunnen aantonen.
 • Op vrijwillige en onbezoldigde basis de inzet voor de sport vervuld hebben.

Ontdek hier wie reeds een ereteken kreeg de voorbije jaren.