Subsidie grondontleding

Wat? 

Er is een reglement dat een aanmoedigingspremie toekent voor het laten uitvoeren van grondontledingen op het grondgebied van de stad Roeselare. Zowel landbouwers als particulieren komen ervoor in aanmerking.

Voorwaarden: 

Landbouwers kunnen de premie aanvragen voor een standaardgrondontleding (landbouw) of een KEMA-onderzoek (glastuinbouw). Particulieren kunnen dat voor grondonderzoek van hun sier- of groentetuin.

De grondontledingen moeten wel uitgevoerd worden door een door Beltest geaccrediteerd laboratorium.

De premie wordt vastgesteld op € 12,50 euro per ontleding. Met een maximum van vijf ontledingen per jaar voor een land- of tuinbouwer en één ontleding per drie jaar voor een particulier. Het perceel dat het voorwerp van de ontleding vormt, komt slechts om de drie jaar voor betoelaging in aanmerking.

Hoe? 

Je hebt verschillende opties om de subsidie aan te vragen:

 • Download de papieren versie
  Samen met een kopie van de factuur en een kopie van de verzamelaanvraag (enkel voor landbouwers) voor het krijgen van deze premie, dien je dit vóór 1 december van het betrokken jaar in.
  Je kan het ingevulde formulier indienen aan het onthaal van het stadhuis, of je kan dit ingescand doorsturen naar 1788 [at] roeselare.be.”
 • Vul het formulier online in
 • Vraag een print aan het onthaal van het stadhuis
  Als je het formulier op papier hebt ingevuld, kun je het inleveren bij het onthaal van het stadhuis of ingescand verzenden naar 1788 [at] roeselare.be.
Wat meebrengen? 

Ingevuld aanvraagformulier.

 • Kopie van de factuur.

 • Kopie van de verzamelaanvraag (enkel voor landbouwers).

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?