Milieuvergunning

Wat? 

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht. Je moet zelf nagaan in welke klasse jouw bedrijf hoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.


 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voorwaarden: 
 • Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.
Hoe? 

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere milieuvergunning nodig.

 • Hoort jouw bedrijf in klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
   
 • Hoort jouw bedrijf in klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de stad waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
   
 • Hoort jouw bedrijf in klasse 3?  Dan ben je enkel verplicht om dit te melden (modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf).

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning? Je kan terecht:

 • In de Handleiding Milieuvergunningsaanvraag van het Agentschap Ondernemen.
 • Bij onze dienst Stedenbouw.
 • Aan het eMIL-loket waar je jouw aanvraag of melding online kan voorbereiden en jouw gegevens meteen valideren. Je moet daarna jouw aanvraag nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Wanneer jouw milieuvergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie van de provincie.

Wat meebrengen? 
 • De juiste ligging (adres).
 • Indien beschikbaar de maximale hoeveelheden van op te slaan producten, afvalstoffen.
 • Vorige vergunningen (indien van toepassing).
Prijs? 

Voor de aflevering van een milieuvergunning of melding is een indirecte belasting aan de stad verschuldigd. Het juiste bedrag is afhankelijk van het soort vergunning en varieert van 25 euro voor de eenvoudigste vergunning en 200 euro voor grotere bedrijven.

De Vlaamse overheid voorziet in sommige gevallen ook een verplichte publicatie in een dagblad. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager. We bieden de mogelijkheid aan dat deze kosten rechtstreeks door de krant aan de aanvrager worden gefactureerd. Op die manier kunnen btw-plichtigen de btw recuperen.

Opgelet: voor klasse 1 en 2-vergunningen is ook een dossiertaks aan de Vlaamse overheid verschuldigd.

Regelgeving: 
 • Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).
 • Indirecte belasting inzake de meldingen en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving (gemeenteraad 17 december 2013).
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?