Inschrijven op overheidsopdrachten

Wat? 

Kandidaten die willen opgenomen worden in onze databank voor het deelnemen aan onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking vooraf, kunnen hun kandidatuur sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare.

Je kan ook je kandidatuur via dit formulier bekendmaken. Vermeld duidelijk voor welk soort opdracht van werken, leveringen of diensten je graag zou opgenomen worden.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?