Kernplan Roeselare

Wat? 

Roeselare is een gezellige en aparte centrumstad, waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor nieuwe invloeden en nieuwe inwoners altijd al het DNA van de stad vormden. Roeselare is 'r voor jou. Dit geldt ook voor de kern van de stad. Het stadsbestuur wil dat de stadskern een echt belevingscentrum wordt, door gerichte maatregelen te nemen op vlak van de inrichting van de openbare ruimte, vergroening van pleinen en straten, aangepaste mobiliteit, wandelversterkend parkeren, stedenbouwkundige kwaliteit, evenementen en digitale ontmoeting.

De voorbije jaren werden reeds heel wat investeringen gerealiseerd om de binnenstad her in te richten, met het Open Kenniscentrum ARhus op de Muntsite en de herinrichting van het Stationsplein als concrete blikvangers.

Het Kernplan focust nader in op deze stads- en belevingsversterkende speerpunten, zowel vanuit de algemene visie over een ondernemend, sociaal, groen en bruisend Roeselare als vanuit een economische invalshoek in het bijzonder. Roeselare is 'r voor jou, en dus ook voor inwoners, bezoekers, klanten en ondernemers. Zuurstof voor de stad geeft ook zuurstof aan handelaars.

Lees hier het kernplan.

Bekijk hier de voorstelling van het kernplan.

Absolute top uit retailwereld trekt op onderzoek uit in “ideale winkelstad” Roeselare

x
Kan ik je helpen?