Oltegoare sterker #VANRSL

Wat? 

Organiseer een event of belevingsactiviteit, samen met enkele collega-handelaars en/of horeca-uitbaters. Maak zo kans op een subsidie die 50 % van jouw uitgaven dekt! 

Met deze subsidie willen wij voor de shoppers extra beleving creëren en zo de retail in Roeselare een extra duwtje in de rug geven. 

Subsidievoorwaarden

De organiserende handelaars en/of horeca uitbaters:

 • Hebben een zaak gelegen op grondgebied Roeselare.
 • Bestaan uit minimum drie handels- of horecazaken die voor dit event de handen in elkaar slaan.
   

Het event of belevingsactiviteit:

 • Wordt georganiseerd op grondgebied Roeselare.
 • Betreft niet de reguliere werking van de deelnemende zaken.
 • Is voor iedereen toegankelijk met grote betrokkenheid van de consument.
 • In alle communicatie wordt het stadslogo ‘met steun van’ opgenomen.
 • Wordt georganiseerd voor 30/06/2021

Evaluatiecriteria

De aanvragen zullen gesubsidieerd worden aan de hand van volgende criteria:

 1. Beantwoorden aan de doelstelling van de subsidie: versterking van de retail en beleving in shoppingstad Roeselare.
 2. Verhouding van de eigen inbreng t.o.v. het gevraagde subsidiebedrag.
 3. Betrokkenheid van de consument.
 4. Reikwijdte van de communicatie en de gebruikte communicatiekanalen.
 5. Het aantal samenwerkende uitbaters.
 6. De eventuele samenwerking met culturele en/of socio-economische partners uit Roeselare (kunstenaar, muzikant, communicatiebureau, evenementenbureau, …).
  Dit is geen verplichting maar enkel een criterium dat meegenomen wordt in de globale beoordeling.
 7. Het evenement moet coronaproof zijn. 
   

Hoe aanvragen?

 • De subsidie kan je aanvragen via de dienst economie of via het aanvraagformulier.
 • Toets de datum en het tijdstip van jouw event vooraf af met de dienst economie.

Bedrag van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de uitgaven nodig voor het event. Een inventaris van alle uitgaven moet worden opgemaakt. Deze subsidiering bedraagt maximaal 2.000 euro met daarnaast de mogelijkheid om stadsmaterialen te huren binnen ‘categorie B’ i.p.v. ‘categorie C’ van de retributielijst.

Bijlagen: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?