Starterssubsidie

Wat? 

Stad Roeselare wil startende ondernemers in Roeselare ondersteunen en kent daarom een subsidie toe aan startende ondernemers in de vorm van opleidingen, te volgen bij de POM – Actie Voor Starters.

Elke startende ondernemer die zich registreert bij ‘Actie voor starters’ krijgt bij registratie 1000 credits van Actie voor Starters toegekend om te besteden aan opleidingen. Elke Starter in Roeselare kan aanvullend 200 credits aanvragen bij Stad Roeselare, waarbij 1 credit gelijk is aan 1 euro.

Voorwaarden: 
 • Enkel ondernemingen, opgericht in het jaar van de aanvraag, of het voorgaande jaar komen in aanmerking van ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum die in de KBO als begindatum wordt vermeld.
 • De subsidie is enkel van toepassing voor ondernemingen met maatschappelijke zetel op grondgebied Roeselare.
 • Een herstartende onderneming met een nieuw BTW nummer, wordt gelijkgesteld met een nieuwe onderneming.
   
 • Worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement:
  • Zelfstandigen in bijberoep
  • Vrije beroepen
  • Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming.
  • Bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming.
  • De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon.
  • Ondernemingen waarvan de gegevens in de KBO niet correct zijn.
 • Deze subsidie kan slechts éénmalig aangevraagd worden.
Hoe? 

De starterssubsidie kan hier aangevraagd worden.

Of download het aanvraagformulier vul het in en stuur het aangetekend op naar:

College van burgemeester en schepenen
Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Je kan het formulier ook ter plaatse komen afgeven. Vraag dan een ontvangstbewijs.