Erkenning honden- of kattenkwekerij, dierenasiel

Wat? 

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning hebben. De erkenning is geldig voor een periode van maximaal tien jaar.

Sinds 1 juli 2014 is deze erkenning een bevoegdheid van de Vlaamse overheid en niet langer van de federale overheid.

Een overzicht van de erkende inrichtingen in Vlaanderen: 

Voorwaarden: 

De erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig ingediend dossier.

Op de website van Dierenwelzijn vindt u de voorwaarden voor het oprichten en de werking van

Het dossier moet de volgende gegevens bevatten:

 • aanvraagformulier tot erkenning
 • type en capaciteit van de inrichting
 • gehouden soorten
 • schematisch plan van de inrichting met aanduiding van de functie van de verschillende lokalen
 • beschrijving van de installaties die bestemd zijn voor het huisvesten van dieren
 • eventueel de referenties van de milieuvergunning en van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • kopie van het contract met een erkende dierenarts (pdf) (27.53 kB) (De contractdierenarts kan dit model-bezoekrapport (pdf) (43.27 kB) gebruiken)
 • bewijs van betaling van de kosten voor erkenning (zie bij ’Bedrag‘ hieronder) op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'.
Hoe? 

De infrastructuur (waar de dieren verblijven) moet in orde zijn vóór een erkenning kan worden aangevraagd.

Dien het erkenningsaanvraagformulier (doc) samen met het volledig dossier (zie voorwaarden) naar:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Inspectie Dierenwelzijn - Erkenningsaanvragen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
9000 Gent.

De dienst Dierenwelzijn controleert de aanvraag en voert een controlebezoek ter plaatse uit. Hierbij wordt nagegaan of er wordt voldaan aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Deze controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of indien er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting.

Zonder erkenning mag de kwekerij, het asiel, het pension of de handelszaak niet van start gaan.

De uiteindelijke beslissing over de aflevering of weigering van de erkenning wordt genomen binnen 4 maanden na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

Wijzigingen

Elke wijziging (sluiting, overname, adresverandering door de gemeente, andere contractdierenarts, ...) moet gemeld worden aan de Inspectie Dierenwelzijn. Op de website van Dierenwelzijn vindt u een overzicht van hoe en wanneer u wijzigingen moet melden.
In geval van verandering aan de inrichting (verhoging maximumcapaciteit, uitbreiding van ruimtes, andere diersoort, …) en bij verhuis of herstart is een volledig nieuwe aanvraag nodig.

Hernieuwing van de erkenning

Een hernieuwing van de erkenning moet uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de erkenning aangevraagd worden bij Inspectie Dierenwelzijn. Stuur daarvoor een e-mail (dierenwelzijn [at] vlaanderen.be) of een brief naar Inspectie Dierenwelzijn (zie het adres hierboven) om te laten weten dat u de activiteit wil verderzetten.

Prijs? 
 • Kwekerij tot 10 fokdieren: 75 euro.
 • Kwekerij met meer dan 10 fokdieren: 250 euro.
 • Handelszaken in dieren (andere dan honden en katten): 75 euro.
 • Dierenpension: 75 euro.
 • Dierenasiel: gratis.

Dit bedrag moet gestort worden op het rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met vermelding 'Erkenning kwekerij/pension/handelszaak voor dieren'.

Uitzonderingen: 

Op basis van het controlebezoek kunnen aan de erkenning beperkingen worden verbonden met betrekking tot de soorten, rassen en het aantal dieren.

Als u maximaal twee nesten per jaar kweekt, bent u een occasionele kweker. Op dit moment zijn er geen erkenningsvoorwaarden voor de occasionele kwekers.