Horecavergunning

Wat? 

Elke uitbater van een eet- of drankgelegenheid, ongeacht of er alcoholische dranken geschonken worden, dient voorafgaand aan de opening van de zaak over een horecavergunning te beschikken.

Zonder horecavergunning kan de horecazaak niet geopend worden.

Om een vergunning te kunnen krijgen moet je voldoen aan alle reglementeringen van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • Over een stedenbouwkundig vergunde inrichting beschikken. Alle horecapanden moeten geregistreerd staan als horeca, indien dit niet het geval is dan kan dit via een bestemmingswijziging bij de dienst Omgevingsvergunningen aangevraagd worden.
  • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden, breng bij aanvraag van jouw horecavergunning alvast een attest van goed gedrag en zeden mee.
  • Indien er gegiste en/of sterke dranken geschonken worden een drankvergunning, deze wordt afgeleverd door de stad en zit verwerkt in de horecavergunning.
  • De brandweer dient de horecazaak te controleren op brandveiligheid, de aanvrager van de horecavergunning vraagt een controle aan bij de brandweerzone MidWest.
  • Indien nodig een milieuvergunning hebben.
  • Breng bij aanvraag van je horecavergunning alvast een kopie mee van de polis verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid. Dit is een verplichte verzekering in geval van brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?