Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten

Wat? 

Sedert 1 augustus 2018 is de socio-economische vergunning deel van de nieuwe omgevingsvergunning. Daardoor wijzigt de procedure om de kleinhandelsvergunning aan te vragen.

Voer je kleinhandelsactiviteiten uit met een netto handelsoppervlakte (NHO) van meer dan 400 m²? Dan heb je een kleinhandelsvergunning nodig, zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één bedrijf als een handelsgeheel. Maar ook als je NHO of categorie als volgt wijzigt, ben je vergunningsplichtig:

 • Wanneer je kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NHO meer dan 400 m² bedraagt.
 • Wanneer je een bestaand handelspand/handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20 % van de vergunde NHO of met meer 300 m².
 • Wanneer je de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10% van de totale vergunde NHO of met meer dan 300 m².
   

Enkel als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90 of 180 dagen per jaar (afhankelijk of de handelsactiviteit verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften) — heb je geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Je kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Hoe? 

Je kan de aanvraag voor je kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

 • Bij een gemengd project moet je dat verplicht digitaal via het omgevingsloket doen.
 • Bij louter een kleinhandelsvergunning kan je de aanvraag als volgt doen:
  - afgeven bij het Ondersteuningspunt (Zuidstraat 15, 8800 Roeselare
  - per aangetekende brief aan Stad Roeselare, dienst Wonen, Economie en Landbouw, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
   

De stad heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er twee mogelijke procedures van behandeling: een vereenvoudigde procedure (beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid, Voor louter kleinhandelsvergunning waarvan NHO < 20.000 m² en voor gemengde projecten met NHO < 20.000 m², waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure valt) of een gewone procedure (beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid).

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan via hetzelfde algemeen aanvraagformulier met bijhorende addenda.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?