Socio-economische vergunning

Wat? 

Wil je een kleinhandelszaak starten (d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek), dan moet je een socio-economische vergunning hebben.

Voorwaarden: 

Je vraagt de vergunning aan bij de stad waar je je handelszaak vestigt. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de stad autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economische Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudige procedure.

Hoe? 

Je vraagt de vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen? 

Volledig samengesteld SE1 of SE2 dossier.

Prijs? 

Het aanvragen en verkrijgen van een socio-economische vergunning is gratis.