Tijdelijke vervanging van een voertuig

Wat? 

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen kunnen de toestemming krijgen voor een tijdelijke vervanging van een taxivoertuig of een verhuurvoertuig met bestuurder.

Voorwaarden: 

Een vergund voertuig kan tijdelijk vervangen worden wanneer het niet langer dienst kan doen door:

 • Een ongeval.
 • Een ernstig technisch defect.
 • Brand.
 • Diefstal.

De uitbater mag een vervangingsvoertuig inzetten op voorwaarde dat dit ingeschreven is bij de gemeente. Het vervangingsvoertuig mag maximaal voor een periode van drie maanden gebruikt worden.

Hoe? 

Je vult een aanvraagformulier tot machtiging van vervanging van een taxi- of verhuurvoertuig in.

Volgende bewijsstukken voeg je toe bij het aanvraagformulier:

 • Bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade.
 • Bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd.
 • Een bewijs, afgeleverd door een erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als verhuurvoertuig of taxi.

Bij taxivoertuigen voeg je volgende bijkomende bewijsstukken toe:

 • Een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer.
 • Eén originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.
 • Een kopie van het testrapport van de taxameter.

De gemeentelijke administratieve dienst reikt binnen twee werkdagen de vervangingskaart uit. Na afloop van de toegestane termijn van drie maanden moet de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart weer inleveren.

Wat meebrengen? 

Volgende bewijsstukken voeg je bij het aanvraagformulier toe:

 • Bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade.
 • Bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd.
 • Een bewijs, afgeleverd door een erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als verhuurvoertuig of taxi.

Bij taxivoertuigen voeg je volgende bijkomende bewijsstukken toe:

 • Een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer.
 • Eén originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.
 • Een kopie van het testrapport van de taxameter.
Prijs? 
 • De aanvraag en afgifte van de vergunning is gratis
x
Kan ik je helpen?