Borgstelling

Wat? 

Een borgstelling is een bedrag aan liquide middelen waarop het stadsbestuur van Roeselare aanspraak kan maken wanneer de aannemer, leverancier of dienstverlener niet in staat is de hem toevertrouwde opdracht volgens de contractuele voorwaarden en volgens de regels van de kunst uit te voeren.

Hoe?