Werken met derden

Wat? 

Je bent ongetwijfeld reeds bekend met de wetgeving ‘werken met derden’. Deze bevat bijzondere bepalingen betreffende de werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten (Wet Welzijn 4 augustus 1996). Deze wetgeving is niet van toepassing voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, onderhevig aan de veiligheidscoördinatie. De basis van deze wetgeving vereist het afsluiten van een bijkomende overeenkomst. Het bestuur van Stad en OCMW Roeselare vindt het belangrijk om ook deze wetgeving toe te passen binnen de verschillende stadsdiensten.

Bijlage WMD002 voor opdrachten voor STAD Roeselare
Bijlage WMD002 voor opdrachten voor OCMW Roeselare

Heb je vragen of opmerkingen over deze documenten en de opgenomen bepalingen, aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie. Je kan hiervoor terecht bij jouw contactpersoon bij de stads- en OCMW-diensten of bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) op het nummer 051 26 97 80 of preventie [at] roeselare.be