Netwerkcoördinator RSL op Post (B4-B5)

Kerntaak: 


Wil je meer weten? Meld je dan zeker aan voor de infosessie op 22 november 2023 om 20 uur via volgende teamslink:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

 

Anoniem deelnemen kan op volgende manier: https://www.youtube.com/watch?v=xxrspZIJAn8


Roeselare is de voorbije jaren verder gegroeid tot een bruisende stad waar altijd iets te beleven valt en met aandacht voor de levenskwaliteit van haar inwoners. De Stad omarmt initiatieven met aandacht voor talentontwikkeling van jong en oud en stimuleert activiteiten die het samenleven onder de inwoners bevorderen. RSL op Post is zo een creatieve hotspot in Roeselare waar maken en ontmoeten centraal staan.

Ben jij een netwerker en verbinder? Deins jij niet terug voor een experiment of een zot idee? Kan je ideeën omzetten in projecten? Ben jij er ook van overtuigd dat het geheel meer is dan de som der delen? Wil je graag je steentje bijdragen aan een levendige plek in de stad? Dan ontmoeten wij jou graag. 

RSL Op Post is er door en voor de inwoners van Roeselare. In het oude postgebouw, op de hoek van de Brugsesteenweg met de Hugo Verrieststraat, creëren de Roeselarenaars een plek voor zichzelf. De doelstelling van RSL Op Post is de kwaliteit van het leven van de Roeselarenaar bevorderen via ontmoeting, talentontwikkeling en sociale innovatie.

RSL Op Post staat gelijk aan een sterk partnerschap dat tot nieuwe ideeën en inspiratie leidt. RSL Op Post biedt experimenteerruimte waar burgers, verenigingen en organisaties terecht kunnen. De focus ligt op ontmoeten en maken.

De netwerkcoördinator staat in voor het coördineren van de werking en het netwerk van RSL Op Post.

Concreet houdt jouw takenpakket in: 

 • Vertalen van ideeën van burgers, organisaties, verenigingen naar concrete projecten en initiatieven binnen RSL Op Post waarbij je in de eerste plaats optreedt als facilitator en niet als organisator vb. bijdragen tot de realisatie van een creatief partnerschap met ontwerpers, kunstenaars, studenten, vb. ondersteuning bieden voor de verdere uitbouw van het makerslab, vb. een samenwerking ontwikkelen voor de organisatie van laagdrempelige ontmoeting of diverse vormingsinitiatieven etc.
 • Instaan voor netwerkvorming en -beheer in RSL Op Post: de synergie tussen bestaande en nieuwe partners in Roeselare en de regio bevorderen, nieuwe partnerschappen aangaan die de werking en de dienstverlening van RSL Op Post (met bijzondere focus op ontmoeten en maken) ten goede komen, inspelen op opportuniteiten etc.
 • RSL Op Post als plek waar maken en ontmoeting centraal staan op de kaart zetten in Roeselare door actief organisaties en verenigingen te benaderen, door de juiste communicatiekanalen in te zetten, door actieve deelname aan relevante overlegfora en studiedagen etc.
 • Functioneren als het unieke aanspreekpunt voor de werking van RSL Op Post voor zowel de stadsdiensten als de (potentiële) partners die gebruik maken van het gebouw. Jij bent het gezicht van de werking. Dat betekent dat je het gebruikersoverleg voorbereidt en organiseert, dat je zorgt voor een vlotte doorstroom van informatie, dat je rapporteert ten aanzien van je leidinggevende en de politiek verantwoordelijken etc.
 • Coördineren van praktische werkprocessen voor de organisatie van activiteiten en dienstverlening in en rond de site RSL Op Post: coachen van de vrijwilligers, stagiairs, leerwerknemers, … die actief zijn in de algemene overkoepelende werking van RSL Op Post, dagelijks beheer van de site in afstemming met o.a. facilitair beheer en dienst Gebouwen, managen van het verhuur van de site in afstemming met o.a. het Vrijetijdspunt en Sitebeheer, aanpakken van (operationele) problemen die zich voordoen op de site, budgetopmaak- en beheer etc. 


Je werkt voor het departement Beleidsontwikkeling binnen de directie Mens en werkt intensief samen met: 

 • Je teamverantwoordelijke.
 • De collega’s binnen het departement Beleidsontwikkeling Mens.
 • De collega’s van stads- en andere diensten die gehuisvest zijn in RSL Op Post: dienst activering, brugteam, De Sociale Kruidenier, De Kringwinkel met het annex Eco café etc.
 • Andere collega’s binnen de Stad.
 • De politiek verantwoordelijken verenigingen, organisaties, burgers die (potentiële) partners zijn van RSL Op Post.
Wij bieden: 
 • Een aantrekkelijke verloning op niveau B4-B5 (zie bijlage).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop + GSM).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag (€ 7,5 miv januari 2024).
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22' . 
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.
Profiel: 

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je tilt elke samenwerking naar een hoger niveau, je slaagt erin verbinding te brengen tussen mensen. Je kan niet alleen zelf goed samenwerken maar slaagt er ook in om anderen beter te doen samenwerken.
 • Je kan overtuigen, je gebruikt communicatie in al zijn vormen om mensen mee te krijgen, je legt makkelijk contacten en kunt makkelijk mensen activeren.
 • Je slaagt erin te werken naar een resultaat, je bakent doelstellingen af en vertaalt ze in de praktijk. Je schrikt er niet voor terug om de nodige beslissingen te nemen en kan prioriteiten bepalen.
 • Je kunt heel zelfstandig werken. Je bent in staat om zelf zaken op te starten en uit te werken. Je hebt oog voor de nodige afstemming maar bent vooral zelf de motor van RSL op post. Je hebt de kans maar ook de uitdaging om zelf heel veel zaken vorm te geven.
 • Je werkt rond co-creatie en sociocratie en hebt hier dus ook kennis van.
 • Voortdurend verbeteren is een evidentie voor jou, je durft een pioniersrol op te nemen en anticipeert heel snel op nieuwe ontwikkelingen. Je bent ook zelf creatief en wil vernieuwend zijn.
 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring. 
 • Lees in bijlage meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.
Je leidinggevende: 

Ik ben Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens. Ik ben 38 jaar, orthopedagoog van opleiding en heb ruim 10 jaar ervaring in beleidsontwikkeling voor een lokaal bestuur. Ik sta nieuwsgierig in het leven en hecht veel waarde aan een goed gesprek. Sporten en lezen houden mij in balans.

Ik stuur een team aan van 11 beleidsmedewerkers die expert zijn binnen hun domein. Als departementshoofd ben ik een klankbord voor de beleidsmedewerkers, trek ik opdrachten op departementsniveau en stimuleer ik verbinding tussen de teamleden.

Ik geloof sterk dat we als collega van Stad Roeselare allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: van Roeselare een nog straffere stad maken. Dat gebeurt door samen te werken en kansen te zien in het vele talent dat de stad rijk is. Ik kijk uit naar een enthousiaste collega met een open geest die met durf en overtuiging van RSL op Post een creatieve plek wil maken.  

Selectieproces: 

Preselectie:

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

Na het indienen van jouw kandidatuur zal jou nog gevraagd worden om antwoord te geven op onderstaande vragen. Je zal hiervoor via mail een invulformulier toegestuurd krijgen

 1. Illustreer hoe jij affiniteit hebt met initiatieven die inzetten op ‘maken’ en/of ‘ontmoeten’. (Max. 1000 tekens)
 2. Geef een voorbeeld van een project dat je in samenwerking met anderen (verenigingen, organisaties, collega’s) tot stand gebracht hebt. (Max. 1000 tekens)


Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht:

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie op 6 december 2023.


Assessment bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge) op 11 december 2023.

 • Heb je recent (minder dan twee jaar geleden) een assessment afgelegd, laat ons dan zeker iets weten (jobs@roeselare.be). Onder strikte voorwaarden kunnen we een vrijstelling van assessment voorzien.  


Uiterste inschrijvingsdatum 26 november 2023. 

Contactinformatie: 
 • Meer info m.b.t. de functie: Neirynck Soetkin, Departementshoofd Beleidsontwikkeling mens, 051 26 24 66, soetkin.neirynck@roeselare.be
 • Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure: Beernaert Justien, Personeel & Organisatie, 051 26 24 63, jobs@roeselare.be
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?